รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.)

 

Mes icon

   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2567

         
 
 
 
 
 

Mes icon

   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2566

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mes icon

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2565          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes icon

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2564          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mes icon

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2563          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Mes icon

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2562          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

Mes icon

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2561          

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

 

Mes icon

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2560          

 

Mes icon

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2559          

 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…