นโยบายพลังงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ตลิ่งชัน

1. ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

2. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

3. คำสั่ง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

 

วังท่าพระ

1. ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

2. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

3. คำสั่ง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

4. คำสั่ง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

5. คำสั่ง แก้ไขตำแหน่งคณะทำงาน ในคณะผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…