ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TAWEEWAN

 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

คุณทวีวรรณ อินดา

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   
SAHARATH

 

ผู้อำนวยการกองกฏหมาย

คุณสหรัฐ มณีจันทร์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้อำนวยการกองกลาง (รักษาการแทน)

คุณนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 

 

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

คุณกิ่งการ วันเพ็ญ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้อำนวยการกองคลัง (รักษาการแทน)

คุณนภารัตน์ ด่านกลาง

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
TANYA

SURIYA

 

ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คุณธัญญา มีอยู่เต็ม

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

คุณสุริยะ เชาว์วัย

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Tunyaporn N JITRADEE

 

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการแทน)

คุณธันยาภรณ์ ทองทับทิม

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกองทรัพยากรมนุษย์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ

คุณจิตรรดี ตันติคชาภรณ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 SU1  SAOWANEE

 

  ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา

(ตำแหน่งว่าง)

 

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

คุณเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   
   
ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า สำนักงานอธิการบดี  

sitthisak  
  คุณศันสนีย์ สิทธิศักดิ์   

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…