การจัดการความรู้

FAQs - หมวดกฎหมาย

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านการพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย จัดทำร่างและ/หรือตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขัอบังคับ รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทางคดี การสอบสวน การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ จากผู้มีความรู้ความชํานาญในวิชาการทางกฎหมาย

การสอบสวนข้อเท็จจริง

เพื่อรวบรวมวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินการ เทคนิค รวมทั้งประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเผยแพร่ให้คณะและส่วนงานต่าง ๆ หรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษา และใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนเป็นคู่มือในการสอบสวนข้อเท็จจริงไว้ใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการปฏิบัติ

โดย คุณสุเทพ มิ่งมาลัยรักษ์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สังกัดกองกฎหมาย

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…