รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

 
 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

     
tree icon
 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562

ตามการดำเนินงานด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx-SAR)

     
tree icon

 

(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)
             
tree icon  
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

 

 
tree icon

 

(1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
             
             
tree icon  
(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
  tree icon  
ประจำปีการศึกษา 2557
(1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)
             
             
tree icon  
(1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557)
  tree icon  
(1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556)
             
             
tree icon  
(1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555)
  tree icon  
(1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554)
             
             

tree icon

 
(1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553)
  tree icon  
(1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2552)
             
             
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…