♥     สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     ♥

 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559

 

Welfare65 1

 

Welfare65 2

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ พัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น